Pozdravljeni v spletnih učilnicah računalništva na OŠ bratov Polančičev Maribor!
Na naši šoli izvajamo pouk računalništva od 4. do 9. razreda.
V drugem triletju poučujemo računalništvo v obliki fakultativnega pouka, h kateremu se učenci prijavijo ob pričetku šolskega leta. Fakultativni pouk računalništva, ki je financiran s strani mestne občine Maribor, obsega 1 šolsko uro na teden. Obisk pri fakultativnem pouku je obvezen, vendar se predmet ne ocenjuje. Kljub temu nekajkrat letno skozi izdelke učencev neformalno preverimo njihovo znanje.
V tretjem triletju poučujemo računalništvo v obliki izbirnih predmetov. Vsak učenec tretjega triletja izbere 2 do 3 izbirne predmete, ki jih nato obiskuje celo šolsko leto in se ocenjujejo enako kot obvezni predmeti. Obisk izbirnih predmetov je obvezen. V 7. razredu ponujamo izbirni predmet Urejanje besedil, v 8. razredu Multimedija in v 9. razredu Računalniška omrežja.
Pouk se trudimo izvajati s kar najbolj sodobno strojno in programsko opremo. Naša šola je tudi aktivno vključena v projekt e-šolstvo.