Neobvezni izbirni predmet Tehnika se izvaja v 4., 5. in 6. razredu.