Zadovoljni in uspešni učitelji, učenci in starši v sodobni prepoznavni šoli,
odprti za ideje, znanje in sodobne tehnologije.

OŠ bratov Polančičev Maribor